RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

Почетак » II godina » Excel » Access » Vežba

Category Archives: Vežba

6. Prva vežba iz access-a

Kreirati bazu podataka pod nazivom biblioteka, a zatim napraviti sledeće tabele:

Tabela1-  Članovi biblioteke

sa  kolonama: ID člana, Ime, prezime, adresa, datum rođenja, broj telefona

Tabela2- Knjige

sa kolonama: ID knjige, naziv knjige i pisac, žanr

Tabela3- Zaduženje

sa kolonama:  ID člana, ID knjige, Zadužio, vratio

Za Datum zaduženja postaviti format Medium Date i Default Value na Now()

U tabelu «Zaduzenje» dodati polje Vratio tipa text, a u delu Lookup biramo Combo box,

pa će nam se otvoriti nove mogućnosti: u delu Row Source Type biramo Value List, u delu Row Source klikom na tri tačkice dobijamo prozor u kome kucamo da, enter, ne i na dnu prozora u  Default Value stavljamo ne

Tabela4- Žanr

sa kolonama: ID žanra, žanr

Popuniti tabele podacima po želji.

Povežite tabele tako što ćete otvoriti  karticu Database Tools, a zatim deo Relationships i

dobićete sledeći prozor

untitled

u kome dodajemo tabele koje povezujemo, klikom na tabelu koju želimo da dodamo i zatim na dugme Add dodajemo se četiri tabele i kreiramo veze među njima

Linija za povezivanje tj. za relacije, dobija se tako što se:

– izabere polje iz prve tabele,

– prevuče mišem do polja druge tabele.

Dobija se prozor Edit Relationships , proveri se postavka polja pa dugme Create.

untitled

Postojeće relacije se mogu menjati.

kliknuti na liniju, čime ona postaje deblja

–  desni klik – pomoćni meni – Delete (za brisanje relacije) i Edit Realationships (za izmenu)

ili dvoklik na liniju za dobijanje prozora Edit Relationships

6V. prva vezba access