RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

Почетак » II godina » Excel » Funkcije

Category Archives: Funkcije

Funkcije

Struktura funkcije u excelu

Funkcije u excelu imaju veoma jednostavnu primenu. Prvo, izaberete ćeliju koja „prihvata“ rezultat, kliknete na Insert Function  (fx) gde birate funkciju koja vam treba, popunite argumente (jedan ili više)  i potvrdite sa enter. Ukoliko znate sintaksu, funkciju možete kucati direktno. Struktura je jednostavna i izgleda ovako =IMEFUNKCIJE(ARGUMENT). Argumenti mogu biti: oblasti, brojevi, tekst ili logičke vrednosti.  Ako ih ima više, odvajaju se znakom „;“.

VIDEO TUTORIJAL – OSNOVNE FUNKCIJE U EXCELU

Funkcije u excelu sa jednim argumentom

=SUM(arg) je funkcija za sabiranje. Argument je oblast koja se sabira (npr. A1:A20).

=AVERAGE(arg) je funkcija za prosek. Argument je oblast koja ulazi u prosek.

=MAX(arg) je funkcija koja traži najveću vrednost. Argument je oblast koja se pretražuje.

=MIN(arg) je funkcija koja traži najmanju vrednost. Argument je oblast koja se pretražuje.

=COUNT(arg) je funkcija koja služi za prebrojavanje. Argument je oblast koja se prebrojava.

Funkcije u excelu sa dva argumenta

=COUNTIF(Range;Criteria) je funkcija za uslovno prebrojavanje. Criteria je u stvari uslov koji tražimo, a Range je oblast u kojoj tražimo koliko se puta javlja zadati uslov.

Funkcije u excelu koje obrađuju više uslova odjednom

U datoteci na linku gore, u rešenju je dat jedan primer izračunavanja broja učenika po uspehu. Drugo rešenje je pomoću funkcije Countifs na slici dole. Prikazan primer je za dva uslova. Može i više.

=COUNTIFS(Criteria_range1;Criteria1;Criteria_range2;Criteria2;)

Funkcija-Countifs

Funkcije u excelu sa tri argumenta

=SUMIF(Range;Criteria;Sum_range) je funkcija za uslovno sabiranje. Criteria je u stvari uslov koji tražimo, a Range oblast gde da nađemo traženi uslov. Sum_range je oblast iz koje se uzima vrednost za sabiranje, a koja zadovoljava traženi uslov.

=IF(Logical_test;Value_if_true; Value_if_false) je funkcija koja pomaže prilikom donošenja odluka. Logical_test je uslov koji treba ispitati. Value_if_true jesu akcije koje se izvršavaju ako je uslov tačan. Value_if_false jesu akcije koje se izvršavaju ako uslov nije tačan. Nikako se ne izvršavaju obe akcije, već samo jedna. Akcije mogu biti obaveštenja (tekst poruke), formule ili funkcije. Ukoliko je to funkcija, onda istu zovemo „ugnježdena“ funkcija.

Statističke funkcije: