RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

Почетак » II godina » Excel » Kopiranje formula, relativno i apsolutno

Category Archives: Kopiranje formula, relativno i apsolutno

Kopiranje formula, relativno i apsolutno

8. Kopiranje formula, relativno i apsolutno

Šta je to relativno adresiranje

• Excel, standardno, koristi relativno adresiranje. Šta je relativno adresiranje objesnićemo na sledećem primeru:

untitled

Stopa poreza je uneta u ćeliju C1.

• Cena laserskog štampača je data u ćeliji B5.

• Iznos poreza je dat u ćeliji C5 koji se izračunava pomoću formule: =B5*C1

• Ukupna cena je data u ćeliji D5, i izračunava se formulom: = B5+C5

• Ukoliko želite da sada iskopirate formule u ostale prazne ćelije (C6, C7, D6 i D7) korišćenjem tehnike selektovanja ćelija u kojima su unešene formule i kopiranjem ćelija kako je opisano ranije, nećete dobiti željeni rezultat:

untitled

Kao što vidite, iznos poreza nije izračunat u ćelijama C6 i C7.

• Ako selektujete ćeliju C6, videćete da ona sadrži formulu ‘=B6*C2’ umesto ‘=B6*C1’. Obzirom da ćelija C2 ne sadrži vrednost poreza na promet, rezultat je, naravno, pogrešan.

• RAZLOG: u formuli ‘=B5*C1’ je korišćeno relativno adresiranje, tako da je Excel prilikom kopiranja formule automatski promenio formulu u ‘=B6*C2’ i u sledećem redu u ‘B7*C3’.

Šta je to apsolutno adresiranje

• Da bi izbegli problem koji je opisan u prethodnom primeru, pravi postupak je sledeći:

untitled

Stopa poreza je uneta u ćeliju C1.

• Cena laserskog štampača je data u ćeliji B5.

• Iznos poreza je dat u ćeliji C5 koji se izračunava pomoću formule: =B5*$C$1 (apsolutno adresiranje ćelije C1)

• Ukupna cena je data u ćeliji D5, i izračunava se formulom: = B5+C5 (relativno adresiranje)

• Ukoliko želite da sada iskopirate formule u ostale prazne ćelije (C6, C7, D6 i D7) korišćenjem tehnike selektovanja ćelija u kojima su unešene formule i kopiranjem ćelija kako je opisano ranije, dobićete željeni rezultat:

untitled

Kao što ste primetili, simbol ‘$’ ispred oznake kolone i reda, označava apsolutno adresiranje.

• Naravno, Excel ima mogućnost da Vam olakša unošenje apsolutnih adresa: unesite relativnu adresu (na primer: ‘=B3’) u ćeliju, a zatim pritisnite taster F4. Način adresiranja će biti promenjen i formula će izgledati: ‘=$B$3’.