RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

Почетак » II godina » Excel » Kretanje, unos i izmena podataka

Category Archives: Kretanje, unos i izmena podataka

Advertisements

Kretanje, unos i izmena podataka

3. Kretanje, unos i izmena podataka

Unos podataka u polje se može ostvariti na tri načina:

1. Selektovanjem polja i jednostavnim unošenjem podataka

2. Dvostrukim klikom na polje i unošenjem podataka

3. Klikom na formula bar za unos podataka i unošenjem

Iako ravnopravni ovi načini se ipak, razlikuju. Kod unosa podataka na prvi način za kretanje kroz podatak ne smemo koristiti strelice na tastaturi jer ćemo menjati selektovano polje. Pritiskom na taster Enter završava se unos podataka u jednom polju i prelazi se u polje ispod njega. Pritiskom na taster ESC poništava se uneti podatak.

Podaci se u polja mogu unositi automatski ako je to potrebno. Ako u jednom redu ili koloni treba u uzastopnim poljima uneti brojeve redom sa konstantnom razlikom (1.2.3….. ili 1,4,7,…) onda treba napisati samo prva dva broja u nizu, zatim selektovati ta dva polja, a zatim uhvatiti mišem kvadratić u donjem desnom uglu drugog polja i povući duž reda ili kolone.

Promena aktivne ćelije postiže se tako što se pokazivač miša postavi na željenu ćeliju i pritisne levi taster miša. tj. klikom na željenu ćeliju. Za promenu aktivne ćelije pomoću tastature, koriste se tasteri sa strelicama i ostali tasteri za pomeranje kursora.

Šta je to AutoComplete

  •  Recimo da ste uneli sledeće podatke:

untitled

  • Ako se pozicionirate na prvu sledeću ćeliju u istoj koloni i unesete slovo ‘K’, Excel će Vam automatski ponuditi reč ‘Kamion’,kao na slici:

untitled

  • sada, možete sa tasterom Enter da prihvatite ponuđenu reč ili da nastavite sa unosom drugačIjeg teksta.

Šta je to Pick List

• Sličan koncept kao AutoComplete.

• Pozicionirajte se na prvu praznu ćeliju ispod unešenih podataka i kliknite desnim dugmetom miša na nju.

• Na popup meniju selektujte opciju Pick From List:

untitled

Na ekranu će se pojaviti lista sa koje možete da izaberete tekst koji želite da unesete u ćeliju:

untitled

Advertisements