RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

Почетак » II godina » Excel » Podešavanje dimenzija redova i kolona + dve vežbe u excel-u

Category Archives: Podešavanje dimenzija redova i kolona + dve vežbe u excel-u

Podešavanje dimenzija redova i kolona + dve vežbe odrađene u Excel-u

5. Podešavanje dimenzija redova i kolona

Parametri strane se podešavaju se u prozoru Page Setup koji se otvara iz kartice Page Layout. Ovaj prozor ima četiri kartice. U prvoj kartici Page podešava se orjentacija papira, uvećanje ili umanjenje i format papira za štampanje. U delu Scaling možemo procentualno uvećati ili smanjiti tabelu da bi stala na odgovarajući papir ili da definišemo na koliko stran ona treba da stane. Ispod ovog okvira može se podesiti format papira na kome se štampa. Druga kartica je Margins koju koristimo da bismo podesili margine. U trećoj kartici Header / Footer definišemo tekst koji će se prikazati u marginama. Četvrta kartica je Sheet koju koristimo da bismo postigli neke posebne efekte. Print area – će štampati samo određeni deo tabele po našoj želji. Deo sa nazivom Print titles koristimo za definisanje redova i kolona koje će se ponavljati na svakoj strani.

Podešavanje redova i kolona:

Selektujemo kolonu i desnim klikom miša iz menija Format imamo opcije: Width- definiše širinu kolone (širina se može definisati i povlačenjem desnog kraja kolone, a primenjuje se na sve selektovane kolone u nizu) , Hide- kolona se ne vidi , Unhide- poništava se skrivanje kolona. Isto važi za redove. Postavljeni parametri reda, kolone ili polja mogu se preneti na druge redove, kolone ili polja korišćenjem alatke Format Painter (četkice).

Kao prilog dodajemo dve vežbe u Excel-u:

bioskop1

cokolada