RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

Почетак » II godina » Excel » Podešavanje radnog okruženja

Category Archives: Podešavanje radnog okruženja

Podešavanje radnog okruženja

2. Podešavanje radnog okruženja

Parametri koje treba podesiti pre početka rada

• Osnovni parametri koje, zbog konfornijeg rada, treba da podesite su način prikazivanja dokumenta, korišćenje operacije Zoom i sadržaj Toolbar-a.

Način prikazivanja dokumenta

• Postoje dva osnovna načIna na koji MS Excel prikazuje dokument:

o Normal – kada dokument ima ovakav izgled, na ekranu nisu prikazane granice strana u dokumentu

Page Break Prewiev – u ovom režimu, izgled dokumenta je najsličniji onome koji će biti kada odštampate dokument i nacrtane su granice strana

Selektovanje načina prikazivanja dokumenta

Izaberite opciju VIew:

untitled

Otvoriti aplikativni program EXCEL

  1. Prvom listu našeg dokumenta dati ime Raspored časova, drugom broj svog odeljenja i zatim između prvog i drugog lista ubaciti novi list sa svojim imenom i prezimenom
  2. U prvom listu napravi sledeću tabelu. Obratiti pažnju da se brojevi u prvom koloni unose automatski.

Распоред часова

Редни број

1

математика

Српски језик

Музичка култура

Математика

Физика

2

биологија

Хемија

Латински језик

историја

3

Биологија

географија

Физика

географија

математика

4

Хемија

Латински језик

Српски језик

Немачки језик

Српски језик

5

Ликовна култура

Немачки језик

историја

физика

6

Рачунарство и информатика

/

Енглески језик

физичко

Енглески језик

7

/

/

3.   ćelijama od ponedeljka do petka dodeliti naziv radni dani u nedelji
4.   dodati jednu kolonu sa desne strane poslednje kolone, spojiti u jednu ćeliju sve ćelije ove kolone počev od ćelije sa rednim brojem jedan do rednog broja 7 i u nju upisati vreme treninga za taj dan
5.  Definisati novi niz ponedeljak, utorak,…., i dodati dane u nedelji u tabelu