RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

Почетак » II godina » Excel » Pojam baze podataka

Category Archives: Pojam baze podataka

1. Pojam baze podataka

 1. Pojam baze podataka, sistemi za upravljanje bazama podataka DBMS

U svakoj delatnosti svakodnevno postoji potreba za rukovanjem sa velikim brojem podataka. Da bi rad sa podacima bio efikasan, neophodno je da se oni grupišu prema određenim kriterijumima. Grupisanjem srodnih podataka u oblike pogodne za korišćenje nastaju baze podataka. Baza (banka) podataka je kolekcija podataka organizovanih za brzo pretraživanje i pristup, koja zajedno sa sistemom za administraciju, organizovanje i memorisanje tih podataka, čini sistem baze podataka. Iz ugla korisnika, podaci su na neki logički način povezani. Korisnici pristupaju bazi podataka prvenstveno preko upitnika. Korišćenjem ključnih reči i svrstavanjem komandi korisnici mogu brzo da pronađu, preurede, grupišu i odaberu oblast u mnogim zapisima koje treba vratiti ili pomoću kojih treba sastaviti izveštaje o posebnoj grupi podataka u skladu s pravilima dotičnog sistema vođenja baze podataka.

Najpoznatiji modeli baza podataka su :

 • hijerarhijski
 • mrežni i
 • relacioni

Svaki od ovih modela ima prednosti i mane. Mi ćemo se baviti relacionim bazama podataka. Njihova osnovna karakteristika je da su informacije podeljene u logičke skupove podataka. Svaki logički skup podataka predstavlja tabelu baze podataka, tj. tabele su osnovni objekti relacionih baza podataka.

Postoji nekoliko razloga za raspodelu podataka u tabele u okviru baze podataka:

 • smanjuje se broj pojavljivanja istih podataka u okviru baze
 • promena podataka, ako je potrebno, vrši se samo na jednom mestu (tabeli)
 • tabele mogu biti među sobom povezane
 • lakše i brže se dolazi do potrebnih informacija

 Entitet – je objekat posmatranja, proces ili događaj značajan sa određenog stanovišta (čovek, auto, kuća, grad, država, molekul, hemiski proces, kretanje automobila…).

Osobine entiteta:

 • Deskriptivne
 • Proceduralne

Atribut je imenovana, bitna, deskriptivna osobina.

Sam proces projektovanja baze podataka se može podeliti u nekoliko faza:

 1. Ispitivanje izvodljivosti –  u ovoj fazi se ustanovljava da li je baza podataka najbolji način da se ostvari željeni cilj
 2. Prezentovanje entiteta –  tj. uočavanje svih objekata koji sačinjavaju bazu podataka. Npr. entiteti baze škola mogu biti ičenici, ocene, zaposleni i sl.
 3. Dodeljivanje atributa entitetima – atributi bliže opisuju objekte (entitete) baze podataka. Ako se npr. radi o entitetu učenici koji pripada bazi podataka škola neophodno je odrediti koji će se podaci o učenicima koristiti.
 4. Predstavljanje entiteta i relacija uz pomoć dijagrama. Formiranje dijagrama relacija među entitetima vrši se logička provera da li projektovana baza može da reši postavljeni problem.

Najmanja količina informacije u tabeli je polje.  Svako polje u tabeli ima svoje ime.

Skup svih polja u jednom redu tabele naziva se slog. Svaki slog tabele ima istu strukturu, ali različite sadržaje.

Skup svih tabela i drugih objekata (obrasci, izveštaji) definisanih u cilju rešavanja određenog zadatka naziva se baza podataka.

Sistem  za upravljanje bazama podataka (DBMS) je server baze podataka. On oblikuje fizički prikaz baze u skladu sa traženom logičkom strukturom, i obavlja u ime klijenta sve operacije sa podacima.

1T. pojam baze podataka