RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

Почетак » II godina » Excel » Prikazivanje podataka iz tabele pomoću grafikona

Category Archives: Prikazivanje podataka iz tabele pomoću grafikona

Prikazivanje podataka iz tabele pomoću grafikona, tipovi grafikona

11. Prikazivanje podataka iz tabele pomoću grafikona, tipovi grafikona

Diagrami (grafikoni) služe za grafičko prikazivanje podataka.

 Kreiranje grafikona (Chart) korišćenjem Wizard-a

• Selektujte ćelije koje želite da prikažete na dijagramu.

untitled

• Obratite pažnju da su u prvom redu godine, u prvoj koloni šifre proizvoda, a u ostalim ćelijama količIne ( recimo broj prodatih proizvoda po godinama)

• Na Standard toolbar-u kliknite na ikonu Chart WIzard.

• Na ekranu će se pojaviti prvi dialog box:

untitled

• Izaberite tip dijagrama, a zatim kliknite na dugme Next. Na sledećem dialog-u ćete videti kako izgleda dijagram:

untitled

• Ukoliko niste zadovoljni izgledom, možete da se vratite na prethodni dialog priskom na dugme Back.

• Ukoliko ste zadovoljni, kliknite na dugme Next i na sledećem dialog-u nastavite sa podešavanjima.

• Selektujte tab Titles i podesite naslov dijagrama i nazive osa:

untitled

• Kliknite na dugme Next i podesite lokaciju dijagrama. Možete da izaberete da dijagram bude na tekućem radnom listu (As object in) ili na novom radnom listu (As new sheet):

untitled

Kliknite na dugme Finish. Na radnom listu ćete dobiti dijagram:

untitled

Promena izgleda grafikona (dijagrama)

Promena naslova dijagrama i osa

• Selektujte dijagram levim tasterom miša.

Primetite da se opcija Data u glavnom meniju menja kada selektujete ćeliju:

• u opciju Chart kada selektujete dijagram:

• U meniju Chart selektujte opciju Chart Options:

untitled

• Na dialog box-u selektujte tab Titles:

• Unesite željeni naziv dijagrama u polju Chart title, a nazive osa u poljima Category (X) axis i Value (Y) axis.

Podešavanje osa

• Kliknite dva puta levim tasterom miša na osu na dijagramu koju želite da podesite (na sledećem primeru selektovana je vertikalna osa):

• Na ekranu će se pojaviti dialog box Format Axis. Selektujte odgovarajući tab, u zavisnosti koji parametar želite da podesite. Na primer, ukoliko želite da podesite načIn prikazivanja vrednosti, selektujte tab Scale:

untitled

Podešavanje načIna prikazivanja podataka

• Kliknite dva puta levim tasterom miša na stubić koji prikazuje vrednost:

• Na ekranu će se pojaviti dialog box Format Data Series. Selektujte odgovarajući tab, u zavisnosti koji parametar želite da podesite. Ukoliko želite da podesite boju stubića, selektujte tab Patterns i izaberite način crtanja i boju:

untitled

Promena vrste dijagrama

• Selektujte dijagram kome želite da promenite tip, a zatim u meniju Chart selektujte opciju Chart Type:

untitled

• Na dialog box-u Chart Type selektujte željeni tip dijagrama:

untitled