RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

Почетак » II godina » Excel » Sistemi za upravljanje bazama podataka

Category Archives: Sistemi za upravljanje bazama podataka

2. Sistemi za upravljanje bazama podataka

Kreiranje baze:

Слика

Kreiranje objekata u bazi podataka:

 

Klikom na karticu sa alatkama create  možete kreirati sve potrebne objekte za jednostavnu bazu podataka. Pojaviće se prozor u kome se već nalazi tabela. Za dalje uredjivanje baze biramo Design View koji se dobija desnim klikom na jezicak Table. Access nam odmah pruža mogućnost da damo ime našoj tabeli. Nazovimo nasu tabelu npr. Učenik. Neka naša tabela ima polja IDUčenika, ime, prezime, datum rođenja, grad, fotografiju i pol. Sva ova polja tabele upisuju se u prvu kolonu (Field Name), a tip polja, odnosno njihov domen, u drugu (Data Type).

 

Kreiranje kolone u tabeli

IDUčenika će biti tipa AutoNumber, ime i prezime tipa Text, datum rođenja tipa Data/Time, grad za sada neka ostane tipa Text, fotografija Attachment, a pol takođe Text.

Dostupna podešavanja vezana za  tip podatka, vidi se na donjem delu tj. u Field Properties:

Слика

Vrednosti u polje tipa AutoNumber se automatski upisuju, dakle krajnji korisnik ne može sam dodeliti vrednost polju ovog tipa.

Kad odaberemo tip Text u polju Field Properties možemo:

Poljem Field Size mogu se ograničiti krajnji korisnici na dužinu polja za unos imena, odnosno prezimena. Pošto se za svakog učenika mora uneti ime i prezime, polje Required treba da dobije vrednost Yes.

Na sledećem delu se podešava da je Datum rođenja tipa Date/Time, što znači da de se u ovom polju unositi ili datum, ili vreme, ili oba. U polju Field Properties  prikazana su sledeća podešavanja za tip podatka Date/Time: Format – izabran je Short Date što znači da de se datumi prikazivati u kratkom formatu (npr. 1.1.2010.). Ono što je novo u verziji Access 2007 je poslednje polje Show Date Picker. Ako se podesi njegova vrednost na “For dates”, onda de se na svakoj formi gde se unosi neki datum prikazati integrisan kalendar iz kog de krajnji korisnici upisati datum jednostavnim klikom na željeni datum u kalendaru. Tako se korisnicima olakšava i ubrzava rad.

Fotografija de biti tipa Attachment, što znači da će moći da se čuva fotografija za svakog radnika ponaosob. Ovaj tip polja može se koristiti i za čuvanje fajlova drugih formata, a ne samo slika.

Polje pol će se malo razlikovati od ostalih tekstualnih polja, jer će mu se dodeliti default (podrazumevana) vrednost. Dakle, u donjem delu prozora u okviru tab-a General, potrebno je napisati “muško” u polje za default vrednost, ako su učenici pretežno muškog pola.

Dalje, potrebno je podesiti da se vrednost za polje pol bira iz combo box-a, tj. padajuće liste. Ovo se podešava u okviru tab-a Lookup gde se za vrednost polja Display Control bira Combo Box. Tada će se prikazati i ostala polja koja je moguće dodatno podesiti. Polje Row Source Type podesiti na Value List, što znači da će combo box izlistati vrednosti iz neke liste vrednosti. Kada bi se izabralo Table/Query, onda bi se vrednosti listale iz određene tabele ili upita. U polje Row Source potrebno je uneti dozvoljene vrednosti za combo box, odnosno polje pol, pa ćemo uneti muško; žensko.

Unos podataka u tabelu

 

Tabelu popuniti podacima svojih drugova iz razreda

Слика

2V. Sistemi za upravljanje bazama podataka (primeri)