RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

Почетак » II godina » Excel » Tipovi podataka

Category Archives: Tipovi podataka

Tipovi podataka

4. Tipovi podataka

Prvi i osnovni korak u radu sa tabelama je definisanje parametara, odnosno, moramo znati koliko će biti kolona i redova da bismo odlučili o širini kolona i visini redova, kao i o orjentaciji tabele na papiru za štampanje. Naravno, ne mora se sve znati na početku.

Najpre, treba definisati tipove podataka. Ukoliko se u neku ćeliju upisuju datum ili neki drugi poseban tip podataka potrebno je to unapred definisati. Selektovaćemo tu ćeliju pa zatim iz menija, kliknuti desnim klikom miša i odabrati komandu Format Cell. Otvoriće se prozor za dijalog kao na slici.

untitled

Tip General     je opšti tip tj. prepušteno je samoj aplikaciji da na osnovu upisanog podatka proceni o kom tipu podataka se radi. Ova opcija nije najbolje rešenje jer se može npr. desiti da aplikacija redne brojeve automatski pretvori u datume, ali u većini slučajeva će biti dobro rešenje.

Tip Number  koristimo kada smo sigurni da ćemo upisivati brojeve u označena polja. Možemo definisati broj decimala i razdvajanje hinjada  kao i na koji način če se prikazivati negativni brojevi.

Tip Curency  koristimo kada u polja upisujemo novčane iznose. I ovde je potrebno definisati kako će se prikazivati negativni iznosi i položaj oznake valute.

Tip Accounting   je tip za ispis novčanih iznosa i definiše se samo broj decimala i oznaka valute.

Tip Date koristimo kada u polja upisujemo datume, potrebno je definisati format datuma i jezik.

Tip Time se koristi kada se u polja upisuje vreme, potrebno je definisati format zapisa vremena i jezik.

Tip Percentage se koristi kada se u polja upisuju procenti, definiše se samo broj decimala.

Tip Fraction se vrlo retko koristi, za ispisivanje decimalnih brojeva kao razlomaka. Definiše se maksimalan broj cifara brojioca i imenioca ili zaokrugljenje na neki osnovni razlomak.

Tip Scientific kooristimo kada brojeve želimo da prikazujemo u eksponencijalnom zapisu.

Tip Text   koristimo kada ono što upisujemo smatramo tekstom, čak i ako se upisuju brojevi, ali se pri tome ti brojevi ne mogu koristiti u formulama.

Sledeća kartica u prozoru Format Cells je Alignment gde uređujemo horizontalno i vertikalno poravnanje u poljima. Zatim imamo mogućnost podešavanja orjentacije teksta u polju, u delu Orientation. Ugao se  zadaje odabirom na skali ili se može upisati u stepenima.

Ako je tekst širi onda ćemo u delu Text control definisati da se podatak ispisuje u više redova u jednom polju (Wrap text), da se veličina slova automatski smanji koliko je potrebno da podatak stane u polje (Shrink to fit) ili da se neka polja spoje da bi podatak bio ispisan normalno (Merge cells). U delu Right-to-left možemo  definisati da se podatak ispisuje s leva na desno (Left-to-right) ili obrnuto.

Kartica Font je slična kao u Word-u.

Kartica Border nam daje mogućnost da pojedina polja ili celu tabelu uokvirimo različitim vrstama linija. I ova kartica je već objašnjena u Word-u.

Kartica Patterns nam daje mogućnost da pozadina pojedinih polja ili cele tabele bude obojena ili šrafirana.