RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

Почетак » II godina » Excel » Unošenje formula aritmetičkim operacijama

Category Archives: Unošenje formula aritmetičkim operacijama

Unošenje formula aritmetičkim operacijama

7.  Unošenje formula aritmetičkim operacijama

 Aritmetičke i logičke formule

Unošenje formula

• Kliknite na ćeliju u koju želite da unesete formulu.

• Unesite znak ‘=’ , a zatim unesite formulu koja može da se sastoji od operatora, fiksnih vrednosti (4, 34.5, 765, …), promenljivih ili izraza (na primer: A4 +B6).

• Operatori za aritmetiške operacije su:

  •  ‘+’ sabiranje
  • ‘-‘ oduzimanje
  •  ‘*’ množenje
  •  ‘/’ deljenje

• Kada unesete formulu, pritisnite taster Enter. Formula će bit iizračunata i prikazana u ćeliji.

• Kada selektujete ćeliju koja sadrži formulu (u donjem primeru ćelija C1), u Formula bar-u (fx) možete da vidite formulu i da je editujete:

untitled

Ukoliko ste pogrešno uneli formulu, u ćeliji sa formulom će biti prikazana poruka sa greškom koja počinje sa karakterom ‘#’:

untitled

Karakteristične poruke o greškama

• ‘######’ – širina kolone nije dovoljna da prikaže izračunatu vrednost.

• ‘#REF’ – u formuli je navedena ćelija koja ne postoji, ovo se dešava obično kada izbrišete ćeliju koju ste iskoristili u formuli

• „#NAME’ – u formuli postoji izraz koji Excel ne može da protumačI.

Pomoć prilikom ispravljanja grešaka

• Kliknite na ikonu Microsoft Excel Help: i unesite poruku greške, a zatim kliknite na dugme Search:

untitled

MS Excel će prikazati dialog sa novim opcijama.