RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

Почетак » Matematika

Category Archives: Matematika

priprema za treći kontrolni zadatak

Priprema za treći kontrolni zadatak

Priprema za drugi kontrolni

15755767174443685311496347456084.jpg

Priprema za kontrolni:

Binomni obrazac

Binomni obrazac

Kombinatorika

Kombinatorika1

Priprema za kontrolni neodređeni integral

Neodređeni integral

Izvod funkcije

izvod-funkcije1

Priprema za pismeni

img_20161031_221042

img_20161031_221047

img_20161031_221052

img_20161031_221100

img_20161031_221114

img_20161031_221111

img_20161031_221117

img_20161031_221119

Асимптоте функције

img_20161031_213305

img_20161031_213329

img_20161031_213337

img_20161031_213426

img_20161031_213437

img_20161031_213441

img_20161031_213456

img_20161031_213500

img_20161031_213505

img_20161031_213511

img_20161031_213522

img_20161031_213526img_20161031_213541img_20161031_213547

img_20161031_213551

img_20161031_213557

img_20161031_213601

img_20161031_213612

img_20161031_213626

img_20161031_213631img_20161031_213636 img_20161031_213639 img_20161031_213659 img_20161031_213704 img_20161031_213707 img_20161031_213723 img_20161031_213726 img_20161031_213731 img_20161031_213743 img_20161031_213746 img_20161031_213753 img_20161031_213803 img_20161031_213806

Limesi

img_20161031_210345 img_20161031_210402 img_20161031_210818 img_20161031_210835 img_20161031_210846 img_20161031_210852 img_20161031_210857 img_20161031_210911 img_20161031_210915 img_20161031_210922 img_20161031_210927 img_20161031_210938 img_20161031_210943 img_20161031_210949

Функције- почетак

%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b5

Analitička geometrija nastavak

Analitička geometrija1

Kombinatorika

KOMBINATORIKA

Analitička geometrija- tačka i prava

Analitička geometrija

Rešavanje sistema jednačina

Sistemi jednačina

Determinante drugog i trećeg reda

Determinante drugog i trećeg reda

Lopta

LOPTA

Popravljanje ocena

Поправљање оцена IV

Integral

3. INTEGRAL

Izvod funkcije

2. Izvod funkcije

Funkcije

1. Funkcije

Elementarne funkcije

Zarubljena kupa

zarubljena kupa

Kupa

kupa

Valjak

valjak

Zarubljena piramida

zarubljena piramida

Piramida

piramida

Prizma

prizma

Krug, deltoid i mnogougao

mnogougao, deltoid i krug

Sinusna i kosinusna teorema

Sinusna i kosinusna teorema

Trapez

trapez

Paralelogram i romb

paralelogram i romb

Pravougaonik i kvadrat

pravougaonik i kvadrat

TROUGAO

trougao

Logaritamske jednačine

Логаритамскa једначина

Osobine logaritama

logaritam

Eksponencijalne jednačine

експоненцијалне једначине и неједначине

Iracionalne jednačine

Iracionalne jednačine (Repaired)

Sistemi kvadratnih jednačina

Систем једначина

Kvadratne nejednačine

Kvadratne nejednačine

kvadratna funkcija

КВАДРАТНА ФУНКЦИЈА

Vietove veze

Vietove veze

Kompleksni brojevi

Kompleksni brojevi

Koren

Koren

Pojam stepena celog broja

Pojam stepena i eksponenta celog broja

Primena proporcija

Primena proporcija

Trigonometrija- početak

Trigonometrija pravouglog trougla

vežbanje- sličnost i krug

krug i sličnost – vežbanje za kontrolni

Krug

KRUG

Primena sličnosti na pravougli trougao

Primena sličnosti na pravougli trougao

Sličnost

Sličnost