RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

Почетак » Vrste memorije računara

Category Archives: Vrste memorije računara

Vrste memorije računara

Vrste memorije računara

 

Memorija računara može biti unutrašnja i spoljašnja. Unutrašnja memorija je namenjena privremenom pamćenju podataka i programa i procesor joj može direktno pristupiti. Spoljašnja memorija služi za dugotrajno čuvanje programa i podataka.

Podela memorije se može izvršiti i na osnovu drugih kriterijuma:

 • Prema fizičkom načinu zapisivanja podataka (elektronski, magnetni, optički)
 • Prema metodi pristupa (memorije sa neposrednim pristupom, memorije sa direktnim pristupom, memorije sa sekvencijalnim pristupom, asocijativne memorije)
 • Prema načinu organizacije (adresne,asocijativne i stek memorije)
 • Prema trajnosti podataka po nestanku napajanja (postojane i nepostojane memorije)

Najvažnije karakteristike memorije su:

 1. Kapacitet- broj bajtova ili bitova koji se mogu zapamtiti u memoriji
 2. Vreme pristupa-vremenski interval koji protekne od dovođenja signala za definisanje pristupa do završetka upisa ili čitanja
 3. Brzina prenosa podataka- broj bitova, bajtova koje uređaj može preneti u jednoj sekundi
 4. Cena bita memorije-odnos ukupne cene memorije prema kapacitetu memorije

 

Unutrašnja memorija:

Glavna (operativna ili radna) memorija, RAM (Random Access Memory-memorija sa slučajnim pristupom) služi da prihvati i čuva ulazne podatke, medjurezultate i krajnje rezultate obrade podataka, a takodje služi i za smeštanje korisnikovog programa.Obično se u glavnu memoriju smeštaju podaci koji se obradjuju i instrukcije korisnikovog programa koji se izvršava. Ostali programi i podaci koji se trenutno ne obradjuju nalaze se memorisani na nekoj spoljnoj memoriji. Sadržaj RAM-memorije se gubi po isključivanju računara. Karakteristike ove memorije bitno utiču na performanse računara posebno na brzinu.

untitled

Memorija samo za čitanje (ROM-Read Only Memory)  može samo da se čita, dok je upisivanje u nju nemoguće. Njen sadržaj  je upisan prilikom fabrikacije; on se stalno nalazi u ROM-memoriji, tj. ne gubi se ni prilikom gubitka napona napajanja. Zbog osobine da njihov sadržaj ostaje stalno memorisan, tj. trajno je zaštićen, ROM-memorije se koriste za smeštaj važnih informacija, podataka i instrukcija koji su neophodni pri radu računara.

Skrivena ili keš (Cache) memorija je jedna vrsta ultra-brze memorije manjeg kapaciteta i postoji kod računara sa glavnom memorijom velikog kapaciteta. Ona predstavlja lokalnu memoriju procesora. Smisao ove memorije je da se premosti veliki jaz izmedju brzine procesora i glavne memorije. Procesor se u toku rada u većini slučajeva obraća toj memoriji, pa se na taj način postiže veća brzina rada centralne jedinice jer se vreme pristupa glavnoj memoriji efektivno smanjuje oko pet puta. Njen kapacitet obično iznosi oko 5% kapaciteta glavne memorije.

Baferi (buffers) su djelovi RAM memorije koje neki programi alociraju za svoje potrebe. Jedna od čestih primena je prilikom ulaza i izlaza podataka. Na primjer, ako računar ne može dovoljno brzo da obrađuje podatke koji mu se dostavljaju, oni se privremeno deponuju u bafer dok ne stignu na obradu, da se ne bi prekidao proces unošenja. Slično, pri štampanju, ako štampač ne može dovoljno brzo da odštampa podatke, oni se šalju u bafer (spooler), gdje čekaju u redu za štampu.

Spoljašnja memorija

Jedinice spoljne memorije se prema pristupu dele na:

–        Jedinice spoljne memorije sa direktnim pristupom (disketa i hard disk)

–        Jedinice spoljne memorije sa sekvencijalnim pristupom (magnetna traka)

S obzirom na to da se sadržaj unutrašnje memorije kopira, bajt po bajt na spoljnu memoriju, to se kapacitet spoljne memorije  izražava u istim jedinicama kao kapacitet unutrašnje memorije, tj. Brojem bajtova koji može da se uskladišti na spoljnu memoriju.

Jedinice spoljne memorije su realizovane na četiri načina:

 • Tvrdi disk (hard disk)
 • Disketa (floppy disk)
 • Kompakt disk (CD,DVD)
 • Fleš (flash) disk ili SSD (Solid State Disk)

Hard disk

 • Hard disk se sastoji od više ploča premazanih magnetnim materijalom postavljenih na istoj osovini.
 • Brži je i znatno većeg kapaciteta nego disketa.
 • Staze sa istim poluprečnikom sa gornje i donje strane svih ploča čine cilindar.
 • Značajni parametri za izbor diska su:

–        Srednje vreme pristupa podatcima

–        Brzina prenosa podataka

–        Kapacitet diska

untitled

Disketa

 • Disketa je okrugla ploča premazana magnetnim materijalom i ugrađena u zaštitno kućište od plastike.
 • Kada se stavi u disketnu jedinicu, disketa se okreće, dok se sa njene gornje i donje strane nalaze upisno-čitajuće glave uređaja kojima se vrši i upis na ploču  i čitanje sa nje.
 • Budući da se ploča okreće, ispod položaja upisno-čitajuće glave kada ona miruje nastaje kružnica koja se naziva staza. Kružnica je podeljena na sektore dužine 512 bajtova.
 • Staze i sektori nisu vidljivi, nego su samo zapisani na magnetnom materijalu. Da bi se upisale staze i sektori, disketa se mora pre prve upotrebe formatizovati.

untitled

Kompakt diskovi   CD i DVD

 • Zasnovani su na istom principu kao disk i disketa, ali je razlika u tehnologiji realizacije i kapacitetu.
 • Kod ovih diskova se umesto namagnetisanja magnetnog materijala nanetog na kružnu ploču, na samoj magnetnoj ploči nanose zapisi korišćenjem laserskog zraka. Pošto se ovim postupkom površina diska trajno oštećuje, jednom upisani podaci ne mogu se više menjati, već samo očitavati.

untitled

Fleš disk ili SSD

 • Fleš disk se sastiji od memorijskih modula (flash memorija) čiji se sadržaj ne briše kada ostanu bez napajanja strujom.
 • On nema mehaničkih ploča i upisno-čitajuće glave, ali naziv “disk” je ostao jer je imitirana struktura podataka na disku, tako da se sa stanovišta računara, podatcima na njemu pristupa na isti način kao kad bi bili na disku.
 • Ovaj disk se često GREŠKOM naziva i USB disk pošto se priključuje na USB priključak na računaru.
 •  S obzirom na to da nemaju mehaničkih delova, podatcima se mnogo brže pristupa nego kod klasičnog diska

untitled